Издательство Монолит +38(056)735-50-35 +38(095)931-39-89;
Главная  /  Юридическая помощь автомобилистам  /  Ходатайство об обеспечении права на защиту

Ходатайство об обеспечении права на защиту

__________ до компетентних органів, які здійснюють
заходи процесуального примусу в адміністративних
справах. (в нашому випадку – інспектору ДПС П.І.П.)
___________________ від ПІБ
___________________ (місце проживання)
 
КЛОПОТАННЯ
Про надання права на захист
(згідно з ч. 1 ст. 268 КУпАП: «особа, яка притягається
до адміністративної відповідальності має право заявляти клопотання»)

«___»_____________201_ року стосовно мене складено протокол №_____________ про вчинення мною адміністративного правопорушення, передбаченого ч.__ст._____КУпАП.

Згідно з ч. 1 ст. 268 КупАП, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Зазначене право на правову допомогу гарантується статтею 59 Конституції України: «Кожен має право на правову допомогу… Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав». Дане право є непорушним та не може бути обмежене в жодному випадку згідно зі ст. 64 Конституції України: «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 2429, 40, 47, 51, 52, 55-63 цієї Конституції». Оскільки, у вчиненні адміністративного правопорушення винним себе не вважаю та не володію достатніми знаннями у галузі законодавства про адміністративні правопорушення, мені необхідна кваліфікована правова допомога під час розгляду даної справи, зокрема для складання й написання ґрунтовних заперечень та пояснень, надання додаткових документів, встановлення необхідних фактів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 268 КУпАП, ст. ст. 59, 64 Конституції України, з метою всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи, вирішення її у точній відповідності до закону

ПРОШУ:
1. Долучити дане клопотання до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.
2. Надати мені можливість реалізувати моє право на правову допомогу.
3. Надати мені час для вибору захисника моїх прав, у зв’язку з чим розгляд справи про адміністративне правопорушення відкласти на іншу дату.
4. Про дату, час та місце розгляду справи повідомити письмово.

«___»_________201__року

______________

________________________

підпис

ПІБ
Адресу зазначено в протоколі

 
Обязательная запись в графе «Пояснення»:
«Мной заявлено ходатайство о предоставлении права на защиту»

Ходатайство о переносе даты рассмотрения дела

Кодекс Украины об административных правонарушениях
Закон Украины "О милиции"  

Основные изменения в нормативно-правовых актах Украины в сфере дорожного движения